Nie chcę, abyś utonął w dziesiątkach paragrafów i sformułowań prawnych...

Regulamin Lovemyweb jest przejrzysty, a jego przyswojenie zajmie Ci mniej niż 6 minut i 27 sekund.

 

 

I. Warunki ogólne

Pełne dane firmy to: WEBBAYEU LIMITED, 25/3 Bryson Road, EH11 1ed, Edinburgh, UK. Sprzedaż prowadzę za pośrednictwem serwisu Lovemyweb.net.

Treść znajdująca się w tym dokumencie reguluje stosunki pomiędzy Tobą, czyli Klientem, a mną, zwanym dalej Sprzedawcą.

Zanim złożysz zamówienie, przeczytaj cały regulamin. Zakup na mojej stronie jest równoznaczny ze znajomością tych zasad.

Zmiany w regulaminie, który jest jednocześnie Ogólnymi Warunkami naszej umowy, wymagają formy pisemnej, którą nazywamy aneksem. W tym aneksie, oprócz nowych zasad, musi znaleźć się Twój podpis i mój podpis. Inaczej aneks jest nieważny.

 

II. Oferta

Jako mój klient możesz skorzystać z każdej usługi jaką oferuję w ramach strony internetowej Lovemyweb.net

 

III. Proces składania i realizacji zamówienia

Żeby zamówić stronę, nie musisz nigdzie iść. Robisz to za pośrednictwem lovemyweb.net, na trzy możliwe sposoby:

Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej

Pocztą email na adres dostępny na stronie kontaktowej

Telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie kontaktowej

Potwierdzeniem zawarcia umowy między nami jest wpłacenie zadatku o kwocie ustalonej wspólnie podczas negocjacji.

Realizację Twojego zamówienia rozpoczynam w chwili, gdy otrzymam umówiony zadatek.

Powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby przekazać mi właściwe dane. Jeśli wyślesz informacje zawierające błędy, realizacja zamówienia może się znacznie opóźnić.

Jako klient składający zamówienie, dostarczasz mi zdjęcia oraz teksty lub inne ustalone wcześniej materiały, które mają znaleźć się na Twojej nowej stronie internetowej chyba że nasza umowa stanowi inaczej.

Zlecając mi wykonanie strony internetowej wyrażasz zgodę, abyśmy umieścili Twoje logo, link do strony oraz nazwę firmy na mojej stronie internetowej i w broszurach reklamowych, udzielając mi tym samym referencji.

Strona, którą dla Ciebie wykonam jest Twoją własnością. Posiadasz wszystkie prawa do niej i ponosisz pełną i wyłączną  odpowiedzialność za publikowane na niej treści.

 

IV. Płatności

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami do zapłaty i wyrażone są w funtach brytyjskich.

Jako sprzedawca wymagam zapłaty za usługę z góry za każdy etap prac jak stanowi nasz umowa, kwota zadatku zostaje przez Ciebie wpłacona w momencie złożenia zamówienia.

 

V. Wypowiedzenie umowy

Aby nasza umowa została wypowiedziana, zarówno ja, jak i Ty, musimy zachować formę pisemną.

Jeśli któraś ze stron nie dopełni swoich obowiązków wskazanych w umowie, druga strona ma obowiązek wysłać do niej listem poleconym pismo upominające. Brak reakcji w ciągu 30 dni od wezwania do realizacji zobowiązania powoduje automatyczne rozwiązanie umowy.

 

VI. Pozostałe kwestie

Wszelkie dane, które mi przekazujesz powinny być prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli w trakcie trwania umowy, Twoje dane się zmienią, masz obowiązek mnie o tym poinformować.

Przetwarzam Twoje dane w celach służących do realizacji zlecenia, a także do dostarczania newslettera Lovemyweb z którego w dowolnym momencie możesz się wypisać. Dbam o bezpieczeństwo Twoich danych i nie udostępniam ich osobom trzecim.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu dojdzie między nami do nieporozumienia, pierwszym krokiem powinno być polubowne wyjaśnienie sprawy.

 W przypadku sporów, których rozwiązanie okazuje się niemożliwe w drodze porozumienia, właściwym organem rozstrzygającym jest sąd, którego postanowienia są wiążące zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie.

 

 

 

Zostań znajomym i zyskaj

Znajomi otrzymują dostęp do wiedzy, którą nabyłem pracując z ponad 150 firmami w UK

Jeśli zmienisz zdanie to w każdym momencie będziesz mógł się wypisać z listy

Lovemyweb 2006 - 2017 Profesjonalne usługi na polskich firm w UK

Website secured by Comodo SSL